Direktori Kakitangan / Staff DirectoryPilihan Tapisan Melalui Huruf Pertama / Filter by First Letter Options

[ A ]  [ B ]  [ C ]  [ D ]  [ E ]  [ F ]  [ G ]  [ H ]  [ I ]  [ J ]  [ K ]  [ L ]  [ M ]  [ N ]  [ O ]  [ P ]  [ Q ]  [ R ]  [ S ]  [ T ]  [ U ]  [ V ]  [ W ]  [ X ]  [ Y ]  [ Z ]  Pilihan Carian Katakunci / Keyword Search Options

Nama / By name
 atau / or
Jabatan / By department


Filter result for name beginning with 'C'

Total: 90
Name Department / Faculty
C Ledoris Limon Yapah Pejabat Canselori
Candy Stasia Binti Tungging Hospital Universiti Malaysia Sabah
Carletus Paddy Jabatan Bendahari
Carmella E.Ading Fakulti Psikologi Dan Pendidikan
Caroline Charles Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaraan
Caroline Geetha A/p B. Arokiadasan Fakulti Perniagaan, Ekonomi Dan Perakaunan
Caroline Sunggip Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan
Caroline Teo Pusat Pengurusan Penyelidikan Dan Inovasi
Carolyn Bt. Salimun@jackson Fakulti Komputeran Dan Informatik
Carolyn Melissa Payus Fakulti Sains Dan Sumber Alam
Casie Clarieshame Sinius UMS Kampus Antarabangsa Labuan
Challa Venkata Rao Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan
Charlene Flaironica Raymond Bahagian Pentadbiran Dan Governan
Charles Kimmuan Perpustakaan
Charles Santhanaraju A/l Vairappan Institut Biologi Tropika Dan Pemuliharaan
Charles Thomas Pusat Sukan
Charlie Albert Lasuin Fakulti Perniagaan, Ekonomi Dan Perakaunan
Chavrina Lim Ai Fei Jabatan Bendahari
Che Din Md. Salleh UMS Kampus Antarabangsa Labuan
Che Hasruddin Che Hasan Pusat Pengurusan Strategik & Komunikasi Korporat
Che Razali Bin Che Muda UMS Kampus Antarabangsa Labuan
Chee Fong Tyng Fakulti Pertanian Lestari
Chelster Sherralyn Jeoffrey Pudin Pusat Penataran Ilmu Dan Bahasa
Chen Moi Fong Fakulti Kejuruteraan
Chiew Tung Moi Pusat Penataran Ilmu Dan Bahasa
Chin Kim On Pusat Pengurusan Data & Maklumat
Chin Pei Yee Pusat Jaringan Industri Dan Komuniti
Chin Su Na Fakulti Sains Dan Sumber Alam
Ching Fui Fui @ Faihana Ching Abdullah Institut Penyelidikan Marin Borneo
Chong Khim Phin Fakulti Sains Dan Sumber Alam
Chong Li Ken Bahagian Perkhidmatan Akademik
Chong Li Tsu Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan
Chong Siak Lan Pusat Penataran Ilmu Dan Bahasa
Chong Tze Chien Jabatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi
Choong Wai Heng Fakulti Kejuruteraan
Christina Kungin Institut Penyelidikan Bioteknologi
Christina Peter Ligadu Fakulti Psikologi Dan Pendidikan
Christine Julius Institut Penyelidikan Marin Borneo
Christoly Lazorus Jabatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi
Christopher Voo Lok Yung Institut Penyelidikan Bioteknologi
Chu Chi Ming Fakulti Kejuruteraan
Chua Bee Seok Fakulti Psikologi Dan Pendidikan
Chua Bih Lii Fakulti Kejuruteraan
Chua Tock Hing Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan
Chung Seng Kheau @ Untung Bin Ngen Fui Pusat Pengurusan Data & Maklumat
Chye Fook Yee Fakulti Sains Makanan Dan Pemakanan
Cindy Theresa Siewing UMS Kampus Antarabangsa Labuan
Clament Chin Fui Seung Fakulti Pertanian Lestari
Clare Julius Jabatan Bendahari
Clarence M. Ongkudon Institut Penyelidikan Bioteknologi
Clarice Jim Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaraan
Clemente Michael Wong Vui Ling Institut Penyelidikan Bioteknologi
Cliff Charles B Richard Institut Penyelidikan Marin Borneo
Collin Glen Joseph A/l Anthony Joseph Fakulti Sains Dan Sumber Alam
Cornelius Peter Institut Biologi Tropika Dan Pemuliharaan
Coswald Stephen Sipaut @ Mohd Nasri Pusat Jaringan Industri Dan Komuniti
Crispina Gregory K Han Fakulti Psikologi Dan Pendidikan
Caroline Binti Lulin Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan
Constance Liew Sat Lin Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan
Carlstini Saidin Jabatan Bendahari
Colette Lydia Miller Hospital Universiti Malaysia Sabah
Chen Cheng Ann Institut Penyelidikan Marin Borneo
Cheristopher Janie Petrus Pejabat Canselori
Christie Binti Nilus Fakulti Perniagaan, Ekonomi Dan Perakaunan
Colin Ruzelion Maycock Fakulti Sains Dan Sumber Alam
Clement Calestus Bahagian Keselamatan
Chee Fuei Pien Fakulti Sains Dan Sumber Alam
Chew Tze Cheng @ Nur Alesha Chew Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan
Cahyo Budiman Institut Penyelidikan Bioteknologi
Colonius Bin Atang Fakulti Kemanusiaan, Seni Dan Warisan
Chiam Chel Ken Fakulti Kejuruteraan
Christina Andin Fakulti Psikologi Dan Pendidikan
Chai Von Kai Jabatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi
Cherry Mitus Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan
Chee Shiaw Phin Pusat Penataran Ilmu Dan Bahasa
Chung Su Chin Hospital Universiti Malaysia Sabah
Chandrika A/p Murugaiah Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan
Connie Shin @ Connie Cassy Ompok Fakulti Psikologi Dan Pendidikan
Camelia Rachel Sinidol Hospital Universiti Malaysia Sabah
Chris Chow Choon Wing Bahagian Keselamatan
Candyrine Su Chui Len Fakulti Pertanian Lestari
Chin Kai Ling Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan
Christopher Lim Nyen Hon Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan
Cyril Modili Fakulti Kemanusiaan, Seni Dan Warisan
Charlene Binti Petrus Edin Pusat Luar Universiti Malaysia Sabah
Chan Hak Liong Fakulti Perniagaan, Ekonomi Dan Perakaunan
Cafrye Bin Wahid Bahagian Keselamatan
Cleeve Feeley Bachee Bahagian Sumber Manusia
Chang Chee Keong Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan
Cheong Jia Qi Fakulti Perniagaan, Ekonomi Dan Perakaunan