Direktori Kakitangan / Staff DirectoryPilihan Tapisan Melalui Huruf Pertama / Filter by First Letter Options

[ A ]  [ B ]  [ C ]  [ D ]  [ E ]  [ F ]  [ G ]  [ H ]  [ I ]  [ J ]  [ K ]  [ L ]  [ M ]  [ N ]  [ O ]  [ P ]  [ Q ]  [ R ]  [ S ]  [ T ]  [ U ]  [ V ]  [ W ]  [ X ]  [ Y ]  [ Z ]  Pilihan Carian Katakunci / Keyword Search Options

Nama (katakunci) / By name (keyword)
 atau / or
Jabatan (katakunci) / By department (keyword)


Filter result for name beginning with 'C'

Total: 88
Name Department / Faculty
C Ledoris Limon Yapah JABATAN CANSELORI
Candy Stasia Binti Tungging FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
Carletus Paddy JABATAN BENDAHARI
Caroline Charles JABATAN PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN
Caroline Geetha A/p B. Arokiadasan FAKULTI PERNIAGAAN, EKONOMI DAN PERAKAUNAN
Caroline Rosie Anak Jeffrey Nasah FAKULTI KEWANGAN ANTARABANGSA LABUAN
Caroline Sunggip FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
Caroline Teo BAHAGIAN PERKHIDMATAN AKADEMIK
Carolyn Bt. Salimun@jackson FAKULTI KOMPUTERAN DAN INFORMATIK
Carolyn Melissa Payus FAKULTI SAINS DAN SUMBER ALAM
Carrie Grace Jaymess BAHAGIAN SUMBER MANUSIA
Casie Clarieshame Sinius UMS KAMPUS ANTARABANGSA LABUAN
Challa Venkata Rao FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
Chang Mui Ling @ Dyana PUSAT PENATARAN ILMU DAN BAHASA
Chang Siew Lee PUSAT PENATARAN ILMU DAN BAHASA
Charlene Flaironica Raymond BAHAGIAN PERHUBUNGAN KORPORAT
Charles Kimmuan PERPUSTAKAAN
Charles Santhanaraju A/l Vairappan INSTITUT BIOLOGI TROPIKA DAN PEMULIHARAAN
Charles Thomas PUSAT SUKAN
Chavrina Lim Ai Fei JABATAN BENDAHARI
Che Din Md. Salleh UMS KAMPUS ANTARABANGSA LABUAN
Che Hasruddin Che Hasan BAHAGIAN PERHUBUNGAN KORPORAT
Che Razali Bin Che Muda UMS KAMPUS ANTARABANGSA LABUAN
Chee Fong Tyng FAKULTI PERTANIAN LESTARI
Chelster Sherralyn Jeoffrey Pudin PUSAT PENATARAN ILMU DAN BAHASA
Chen Moi Fong FAKULTI KEJURUTERAAN
Chin Kim On FAKULTI KOMPUTERAN DAN INFORMATIK
Chin Kin Eng @ Sporty Chin FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN
Chin Pei Yee FAKULTI KOMPUTERAN DAN INFORMATIK
Chin Su Na FAKULTI SAINS DAN SUMBER ALAM
Chin Suliong @ Surena Ching FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
Ching Fui Fui @ Faihana Ching Abdullah INSTITUT PENYELIDIKAN MARIN BORNEO
Chong Khim Phin FAKULTI SAINS DAN SUMBER ALAM
Chong Li Ken FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN
Chong Li Tsu FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
Chong Siak Lan PUSAT PENATARAN ILMU DAN BAHASA
Chong Tze Chien JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
Choong Wai Heng FAKULTI KEJURUTERAAN
Christina Kungin INSTITUT PENYELIDIKAN BIOTEKNOLOGI
Christine Julius FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN
Christoly Lazorus JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
Christopher Voo Lok Yung INSTITUT PENYELIDIKAN BIOTEKNOLOGI
Chu Chi Ming FAKULTI KEJURUTERAAN
Chua Bee Seok FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN
Chua Tock Hing FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
Chung Seng Kheau @ Untung Bin Ngen Fui FAKULTI KEJURUTERAAN
Chye Fook Yee FAKULTI SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN
Cindy Theresa Siewing UMS KAMPUS ANTARABANGSA LABUAN
Clare Julius JABATAN BENDAHARI
Clarence M. Ongkudon INSTITUT PENYELIDIKAN BIOTEKNOLOGI
Clarice Jim PUSAT PERSEDIAAN SAINS DAN TEKNOLOGI
Clemente Michael Wong Vui Ling INSTITUT PENYELIDIKAN BIOTEKNOLOGI
Cliff Charles B Richard INSTITUT PENYELIDIKAN MARIN BORNEO
Collin Glen Joseph A/l Anthony Joseph FAKULTI SAINS DAN SUMBER ALAM
Consuelo Cardenas Montoya PUSAT PENATARAN ILMU DAN BAHASA
Cornelius Peter INSTITUT BIOLOGI TROPIKA DAN PEMULIHARAAN
Coswald Stephen Sipaut @ Mohd Nasri FAKULTI KEJURUTERAAN
Crispina Gregory K Han FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN
Caroline Binti Lulin FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
Celestina Minsun FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
Constance Liew Sat Lin FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
Che Haziqah Binti Che Hussin PUSAT PERSEDIAAN SAINS DAN TEKNOLOGI
Carlstini Saidin JABATAN BENDAHARI
Colette Lydia Miller JABATAN CANSELORI
Chen Cheng Ann INSTITUT PENYELIDIKAN MARIN BORNEO
Cheristopher Janie Petrus PUSAT PENGAJIAN PASCASISWAZAH
Carlervin Bin Sukim FAKULTI KEMANUSIAAN, SENI DAN WARISAN
Christie Binti Nilus FAKULTI PERNIAGAAN, EKONOMI DAN PERAKAUNAN
Colin Ruzelion Maycock FAKULTI SAINS DAN SUMBER ALAM
Clement Calestus BAHAGIAN KESELAMATAN
Chee Fuei Pien FAKULTI SAINS DAN SUMBER ALAM
Cahyo Budiman INSTITUT PENYELIDIKAN BIOTEKNOLOGI
Cyrill James Yap FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
Colonius Bin Atang FAKULTI KEMANUSIAAN, SENI DAN WARISAN
Chiam Chel Ken FAKULTI KEJURUTERAAN
Christina Andin FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN
Chai Von Kai FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN
Cherry Mitus FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
Chee Shiaw Phin PUSAT PENATARAN ILMU DAN BAHASA
Chung Su Chin FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
Constance Chung Yang Ying FAKULTI SAINS DAN SUMBER ALAM
Che Ismail Bin Che Noh FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
Chandrika A/p Murugaiah FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
Caroline Satu Anak Jelemie FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
Connie Shin @ Connie Cassy Ompok FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN
Cindy Chin Yeen Ling FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
Camelia Rachel Sinidol FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
Chua Shee Wen FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN