Direktori Kakitangan / Staff DirectoryPilihan Tapisan Melalui Huruf Pertama / Filter by First Letter Options

[ A ]  [ B ]  [ C ]  [ D ]  [ E ]  [ F ]  [ G ]  [ H ]  [ I ]  [ J ]  [ K ]  [ L ]  [ M ]  [ N ]  [ O ]  [ P ]  [ Q ]  [ R ]  [ S ]  [ T ]  [ U ]  [ V ]  [ W ]  [ X ]  [ Y ]  [ Z ]  Pilihan Carian Katakunci / Keyword Search Options

Nama / By name
 atau / or
Jabatan / By department


Filter result for name beginning with 'G'

Total: 18
Name Department / Faculty
Gabriel Moinjil UMS Kampus Antarabangsa Labuan
Gahzali B Nurillah Bahagian Perkhidmatan Akademik
Gaim @ James Lunkapis Fakulti Kemanusiaan, Seni Dan Warisan
Gary G. Galing Jr Fakulti Kemanusiaan, Seni Dan Warisan
Gauni Bin Suntam Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaraan
Geoffrey Harvey Tanakinjal UMS Kampus Antarabangsa Labuan
Geoffrey Johnaid Masital Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan
Getrude C. Ah Gang @grace Fakulti Psikologi Dan Pendidikan
Goh Say Leng Fakulti Komputeran Dan Informatik
Gorden Lazarus Bahagian Keselamatan
Grace Joy Chin Wei Lie Institut Penyelidikan Bioteknologi
Grace Richard Jabatan Bendahari
Gregory Hoindi Bahagian Perkhidmatan Akademik
Gunzo Kawamura Institut Penyelidikan Marin Borneo
Gusni Bin Saat Fakulti Kemanusiaan, Seni Dan Warisan
George Songorou Bahagian Keselamatan
Goraid J. John Bahagian Sumber Manusia
Guan Teik Ee @ Kuan Teik Ee Fakulti Psikologi Dan Pendidikan