Direktori Kakitangan / Staff DirectoryPilihan Tapisan Melalui Huruf Pertama / Filter by First Letter Options

[ A ]  [ B ]  [ C ]  [ D ]  [ E ]  [ F ]  [ G ]  [ H ]  [ I ]  [ J ]  [ K ]  [ L ]  [ M ]  [ N ]  [ O ]  [ P ]  [ Q ]  [ R ]  [ S ]  [ T ]  [ U ]  [ V ]  [ W ]  [ X ]  [ Y ]  [ Z ]  Pilihan Carian Katakunci / Keyword Search Options

Nama / By name
 atau / or
Jabatan / By department


Filter result for name beginning with 'J'

Total: 172
Name Department / Faculty
Jabdar Abd Sahar Institut Penyelidikan Marin Borneo
Jacelyn Madu Lajaun Hospital Universiti Malaysia Sabah
Jacklyne Johanis @ Norazlynne Mohd Johan Perpustakaan
Jacqueline Pugh-Kitingan Fakulti Kemanusiaan, Seni Dan Warisan
Jacyka Binti Jaibi Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan
Jafri Bin Musli Perpustakaan
Jahimin Bin Asik @ Abd. Rashid Fakulti Sains Dan Sumber Alam
Jainuh Binti Anda Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan
Jainurin Bin Justine @ Abdul Aziz Fakulti Perniagaan, Ekonomi Dan Perakaunan
Ja'Jis @ Jais Bin Osman UMS Kampus Antarabangsa Labuan
Jakaria Bin Dasan Pusat Pengurusan Strategik & Komunikasi Korporat
Jalaludin Jinjunti Institut Penyelidikan Marin Borneo
Jalaludin Majalip Fakulti Sains Dan Sumber Alam
Jalani Bin Moksin Pusat Perumahan Pelajar Dan Hospitaliti
Jalihah Md Shah Fakulti Kemanusiaan, Seni Dan Warisan
Jalil Bin Abdullah Fakulti Pertanian Lestari
Jalimah Binti Yusof Fakulti Psikologi Dan Pendidikan
Jamadin B. Ben Bahagian Keselamatan
Jamal Ahmad Dargham Fakulti Kejuruteraan
Jamarun Bin Usman Pusat Minda Lestari
James Eng @ James Mohd. Alin Fakulti Perniagaan, Ekonomi Dan Perakaunan
James Mountstephens Fakulti Komputeran Dan Informatik
Jemes Tingan Jabatan Hal Ehwal Pelajar
Jamila Gumu Fakulti Kejuruteraan
Jamin Bin Kk Jiran Hospital Universiti Malaysia Sabah
Jamiun Micheal Perpustakaan
Jamlan Bin Basir @ Tiki Pejabat Canselori
Jamrie Doos Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaraan
Jamsari Bin Hashim Pusat Penataran Ilmu Dan Bahasa
Jamudin Osman Bahagian Keselamatan
Jane Edwin Ading Fakulti Sains Makanan Dan Pemakanan
Jane Wong Kon Ling Pusat Penataran Ilmu Dan Bahasa
Janshah Bin Moktar Fakulti Sains Dan Sumber Alam
Januarius Gobilik Fakulti Pertanian Lestari
Jaratin Bin Lily Fakulti Perniagaan, Ekonomi Dan Perakaunan
Jarim Bin Duraman @ Durahman UMS Kampus Antarabangsa Labuan
Jasmi Bin Jaya Fakulti Kejuruteraan
Jason Teo Tze Wi Fakulti Komputeran Dan Informatik
Jasri Bin Japar UMS Kampus Antarabangsa Labuan
Jaya Seelan A/l Sathiya Seelan Institut Biologi Tropika Dan Pemuliharaan
Jayanti Binti Jamaluddin Fakulti Sains Makanan Dan Pemakanan
Jeannet Stephen Pusat Penataran Ilmu Dan Bahasa
Jecelyn Leaslie John Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan
Jedol Dayou Fakulti Sains Dan Sumber Alam
Jeffry Molius Institut Penyelidikan Marin Borneo
Jelson Bin Ationg Bahagian Keselamatan
Jenifer Rolland L Fakulti Sains Makanan Dan Pemakanan
Jennefer Henry Hospital Universiti Malaysia Sabah
Jennifer Chan Kim Lian Fakulti Perniagaan, Ekonomi Dan Perakaunan
Jerada Binti Lehando Fakulti Pertanian Lestari
Jerry Alexander Pusat Persediaan Sains Dan Teknologi
Jesillih Binti Awang Fakulti Pertanian Lestari
Jetol Bin Bolongkikit Fakulti Komputeran Dan Informatik
Jidon @ Adrian Bin Janaun Fakulti Kejuruteraan
Jikli John Bahagian Keselamatan
Jiklina Gimba Fakulti Pertanian Lestari
Jill Mc Elisa Mojido Hospital Universiti Malaysia Sabah
Jimmis Bin Jumaat Pusat Islam Universiti Malaysia Sabah
Jimoli @ Christopher Toidis Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaraan
Jineffer Leonard Bahagian Audit Dalaman
Jineh Bin Sapin Bahagian Keselamatan
Jinky Jane C Simeon Fakulti Kemanusiaan, Seni Dan Warisan
Jinoni Bin Saraja Bahagian Keselamatan
Jipin Bin Helion @ Liyun Jabatan Bendahari
Joan @ Josephine Binti Matias Institut Penyelidikan Marin Borneo
Joanis B Simion Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaraan
Joe Henry Obit Fakulti Komputeran Dan Informatik
Joehan Joehari William Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan
Johaidi B Ismail Pusat Pengurusan Strategik & Komunikasi Korporat
Johan Bin Alexander Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan
Johari Safar UMS Kampus Antarabangsa Labuan
Johary Bin Mohd. Ramli Pusat Perumahan Pelajar Dan Hospitaliti
John Harry B. Inin Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaraan
John Mark Storey Pusat Penataran Ilmu Dan Bahasa
John Paulus Dua Abdullah Fakulti Kejuruteraan
Johnny Gisil Institut Biologi Tropika Dan Pemuliharaan
Johnson Yong Thau Sze Jabatan Bendahari
Joibai Bin Matius Bahagian Keselamatan
Joki Perdani Sawai Fakulti Psikologi Dan Pendidikan
Jomin Bin Mositil Bahagian Keselamatan
Jonathan Likoh Juis @ Juise Fakulti Komputeran Dan Informatik
Jony Sieman Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan
Jorin Bin Matawas Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaraan
Jorinah Melson Unit Penyelidikan Air
Joseph Bin Jose Pusat Sukan
Josepha Gabriel Jabatan Pendaftar
Josephine Ikon Pusat Pengajian Pascasiswazah
Josli @ Roslan Bin Pulah Institut Penyelidikan Marin Borneo
Joslina Binti Alidin Pusat Perumahan Pelajar Dan Hospitaliti
Joumin Rangkasan Institut Biologi Tropika Dan Pemuliharaan
Jovilen Binti Tingan Jabatan Bendahari
Joy Budi Sumardi Bin Paiman Institut Penyelidikan Marin Borneo
Jualang @azlan Abdullah Bin Gansau Pusat Penataran Ilmu Dan Bahasa
Jude Abraham Malinggang Jabatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi
Jude Woryanta Taunson Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan
Juhaidi Bin Jumaring Fakulti Sains Dan Sumber Alam
Julia @ Arianna George Kunai Institut Biologi Tropika Dan Pemuliharaan
Juliah Binti Intuh Fakulti Sains Dan Sumber Alam
Juliah Masabi Fakulti Sains Makanan Dan Pemakanan
Julian Ransangan Institut Penyelidikan Marin Borneo
Juliana Affendy UMS Kampus Antarabangsa Labuan
Juliana Anak Langgat Fakulti Perniagaan, Ekonomi Dan Perakaunan
Julianah Binti Awang @ Joseph Institut Biologi Tropika Dan Pemuliharaan
Julineh Binti Lobenden Fakulti Sains Makanan Dan Pemakanan
Julitah Binti Asun Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaraan
Julius Bin Kodoh Fakulti Sains Dan Sumber Alam
Julius Bin Sokodor Fakulti Kejuruteraan
Julius Kulip Institut Biologi Tropika Dan Pemuliharaan
Julius Petrus @ Mohd. Kamaruddin Institut Penyelidikan Marin Borneo
Jumardi Bin Roslan Fakulti Sains Makanan Dan Pemakanan
Jumardie Bin Lukman Fakulti Kejuruteraan
Jumat Bin Jaffar Bahagian Sumber Manusia
Jumat Bin Sulaiman Fakulti Sains Dan Sumber Alam
Jumatiah Binti Amin Institut Biologi Tropika Dan Pemuliharaan
Jumawati Binti Catacutan Pusat Jaringan Industri Dan Komuniti
Jumiati Binti Pajakkai Fakulti Perniagaan, Ekonomi Dan Perakaunan
Junaidah Bt. Lamjan Fakulti Komputeran Dan Informatik
Junaidah Januin Pusat Penataran Ilmu Dan Bahasa
Junaidi Bin Asis Fakulti Sains Dan Sumber Alam
Junaidi Bin Dimi Institut Penyelidikan Marin Borneo
Junainah Binti Ismail Pusat Pengantarabangsaan & Penglibatan Global
Junainah Binti Yunus UMS Kampus Antarabangsa Labuan
Junainah Jaidi Pusat Kecemerlangan Pengajaran & Kualiti Akademik
Junaine Jasni Perpustakaan
Juniezam Bin Juka Bahagian Sumber Manusia
Jupikely James Bin Silip Fakulti Pertanian Lestari
Jurin Liyun Jabatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi
Jurinah Johnny Pusat Pelaburan Dan Endowmen
Jurry Foo @ Jurry Bt. F. Michael Pusat Kokurikulum Dan Pemajuan Pelajar
Jusiah Binti Idang Fakulti Psikologi Dan Pendidikan
Juslin Ampios UMS Kampus Antarabangsa Labuan
Justin Sentian Fakulti Sains Dan Sumber Alam
Justina John Bahagian Perkhidmatan Akademik
Jovinia Liduin Jabatan Hal Ehwal Pelajar
Jaidi Bin Suali Jabatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi
Junainah Md Tahir Bahagian Perkhidmatan Akademik
Juliza Binti Ramzi Perpustakaan
Jumianah Binti Abd Ghani Perpustakaan
John Bin Madin Institut Penyelidikan Marin Borneo
Jerry Bin Suning Perpustakaan
Jessieley Jefrrey Pusat Kerjaya & Alumni
Jadil Molubi Fakulti Kemanusiaan, Seni Dan Warisan
Joni Bin Jain Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan
Joanne Justin Hospital Universiti Malaysia Sabah
Jenevie Binti Jernun Hospital Universiti Malaysia Sabah
Jephte Sompud Fakulti Sains Dan Sumber Alam
Junainah Binti Sundin Perpustakaan
Jasley Bin Hamzah Pusat Perumahan Pelajar Dan Hospitaliti
Junaidi Bin Mungkim Bahagian Keselamatan
Jol Amrir @ Jol Amrih Bin Dullah Bahagian Keselamatan
Jumiati Binti Syamsir Hospital Universiti Malaysia Sabah
Juliana Binti Talip Pusat Minda Lestari
Julyta Ak Madan Pusat Minda Lestari
Joko Sulistyo Fakulti Sains Makanan Dan Pemakanan
Jasni Bin Tanining Fakulti Pertanian Lestari
Jabil Bin Mapjabil Fakulti Kemanusiaan, Seni Dan Warisan
Jeanny John Hospital Universiti Malaysia Sabah
Jaini Bin Sapirai Pusat Minda Lestari
Jessy Binti Jowsip Hospital Universiti Malaysia Sabah
Johannah Binti Jamalul Kiram Pusat Persediaan Sains Dan Teknologi
Jane Jenny James Sindolis Institut Penyelidikan Marin Borneo
Jinny Pingueh Institut Penyelidikan Marin Borneo
Juanita Joseph Institut Penyelidikan Marin Borneo
Jessellah Samat Pusat Luar Universiti Malaysia Sabah
Jude Bin Enjol Bahagian Keselamatan
Juliana Binti Ferdinand Bahagian Keselamatan
Juraien Binti Jeli Bahagian Keselamatan
Jackly Bin Mosuning Bahagian Sumber Manusia
Jaquirah Jumi Bahagian Sumber Manusia
Jumadin Bin Aripin Jabatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi
Jackel Chew Vui Lung Fakulti Komputeran Dan Informatik
Jaswinder Kaur Kler Fakulti Kemanusiaan, Seni Dan Warisan