Direktori Kakitangan / Staff DirectoryPilihan Tapisan Melalui Huruf Pertama / Filter by First Letter Options

[ A ]  [ B ]  [ C ]  [ D ]  [ E ]  [ F ]  [ G ]  [ H ]  [ I ]  [ J ]  [ K ]  [ L ]  [ M ]  [ N ]  [ O ]  [ P ]  [ Q ]  [ R ]  [ S ]  [ T ]  [ U ]  [ V ]  [ W ]  [ X ]  [ Y ]  [ Z ]  Pilihan Carian Katakunci / Keyword Search Options

Nama / By name
 atau / or
Jabatan / By department


Filter result for name beginning with 'L'

Total: 74
Name Department / Faculty
Labin Logus Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaraan
Lai Yew Meng Pusat Kerjaya & Alumni
Lai Che Ching @ Abdul Latif Fakulti Kemanusiaan, Seni Dan Warisan
Lailawati Bte Madlan @ Endalan Unit Penyelidikan Psikologi Dan Kesihatan Sosial
Lajim Ag Jalil Bahagian Keselamatan
Lam Nyee Fan Institut Biologi Tropika Dan Pemuliharaan
Lassim Bin Janie @ Jani Fakulti Pertanian Lestari
Laura Jeffred Jabatan Bendahari
Laura Penny Jack Fakulti Komputeran Dan Informatik
Lawrence Bin Dussek Bahagian Pentadbiran Dan Governan
Lay Yoon Fah Fakulti Psikologi Dan Pendidikan
Leau Yu Beng Fakulti Komputeran Dan Informatik
Lee Chie Tsang Isaiah Fakulti Kemanusiaan, Seni Dan Warisan
Lee Fung Kiun Pejabat Penasihat Undang-undang
Lee Hock Ann Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan
Lee Jau Shya Fakulti Sains Makanan Dan Pemakanan
Lee Kuok Tiung Fakulti Kemanusiaan, Seni Dan Warisan
Lee Ping Chin Fakulti Sains Dan Sumber Alam
Leo Sipitang @ Mohd Hamiddun Sapitang Abdullah Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaraan
Leopold Modies Falix Fakulti Komputeran Dan Informatik
Lia Indya Fitri Paryoto Jabatan Bendahari
Liau Chung Fan Fakulti Kejuruteraan
Liew Anak Lubang Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan
Liew Chun Fong @ Vivien Pusat Instrumentasi Dan Perkhidmatan Sains
Liew Kang Chiang Fakulti Sains Dan Sumber Alam
Liew Thor Seng Institut Biologi Tropika Dan Pemuliharaan
Lillian @ Lilia Gungat Fakulti Kejuruteraan
Lim Fui Yee Beatrice Fakulti Perniagaan, Ekonomi Dan Perakaunan
Lim Miin Hwa Pusat Penataran Ilmu Dan Bahasa
Lim Thien Sang Pusat Luar Universiti Malaysia Sabah
Lin Bin Eaiti Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaraan
Linda Jallis Institut Penyelidikan Marin Borneo
Linda Shirley Michael Bahagian Sumber Manusia
Lindah Binti Mathahir Fakulti Sains Dan Sumber Alam
Lindsy Lorraine Majawat Penerbit UMS
Ling Tai Hu Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan
Lobinsin Sani @ Robinsin Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaraan
Loh Yoke Len Pusat Penataran Ilmu Dan Bahasa
Loi Chek Kim Pusat Penataran Ilmu Dan Bahasa
Lokman Abd. Samad Fakulti Kemanusiaan, Seni Dan Warisan
Lolita Mohd Taib Bahagian Sumber Manusia
Lorita Gadol Perpustakaan
Loumi @ Noumie Surugau Fakulti Sains Dan Sumber Alam
Low Kok On Fakulti Kemanusiaan, Seni Dan Warisan
Luiza Majuakim Institut Biologi Tropika Dan Pemuliharaan
Lum Mok Sam Fakulti Pertanian Lestari
Luqman Ridha Anwar Hospital Universiti Malaysia Sabah
Lusia Ransangan Institut Penyelidikan Marin Borneo
Lydia Binti Mumin Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaraan
Lyssa Badimin Fakulti Sains Dan Sumber Alam
Lim Leong Seng Institut Penyelidikan Marin Borneo
Lynnetha Vivien Ang @ Gigie Aling Fakulti Sains Dan Sumber Alam
Lau Yoke Lian Pusat Penataran Ilmu Dan Bahasa
Latipah Binti Husin Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaraan
Lidiawati Binti Arifin Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan
Lee Bih Ni Fakulti Psikologi Dan Pendidikan
Lopez Jaumin Pusat Kerjaya & Alumni
Loo Jiann Lin Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan
Leoneeta Rozwen Binti Hassan Fakulti Sains Makanan Dan Pemakanan
Lydia Hurgerty Felix Fakulti Sains Dan Sumber Alam
Lilian Lee Shiau Gee Fakulti Kemanusiaan, Seni Dan Warisan
Laini Binti Abd Rajak Hospital Universiti Malaysia Sabah
Lee See Ling Fakulti Kemanusiaan, Seni Dan Warisan
Lim Chung Han Fakulti Kejuruteraan
Laidin Bin Puhuliu Bahagian Keselamatan
Lorna Clarina Johnny Pusat Pengurusan Strategik & Komunikasi Korporat
Lazurus Bin Datin Bahagian Keselamatan
Lerry Roy Bin Anitus Bahagian Keselamatan
Liyana Binti Junaidi Bahagian Keselamatan
Lai Po Hung Pusat Pengurusan Data & Maklumat
Lejorin Radioh Bahagian Keselamatan
Lysah Jeailin Binti Osong Bahagian Keselamatan
Lim Jac Fang Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan
Laila Meiliyandrie Indah Wardani Fakulti Psikologi Dan Pendidikan