Direktori Kakitangan / Staff Directory



Pilihan Tapisan Melalui Huruf Pertama / Filter by First Letter Options

[ A ]  [ B ]  [ C ]  [ D ]  [ E ]  [ F ]  [ G ]  [ H ]  [ I ]  [ J ]  [ K ]  [ L ]  [ M ]  [ N ]  [ O ]  [ P ]  [ Q ]  [ R ]  [ S ]  [ T ]  [ U ]  [ V ]  [ W ]  [ X ]  [ Y ]  [ Z ]  



Pilihan Carian Katakunci / Keyword Search Options

Nama / By name
 atau / or
Jabatan / By department


Filter result for name beginning with 'O'

Total: 16
Name Department / Faculty
Ohnmar Myint Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan
Oike Atsushi Pusat Penataran Ilmu Dan Bahasa
Oliver Robert Jabatan Bendahari
Oliver Valentine Eboy Fakulti Kemanusiaan, Seni Dan Warisan
O'Neal Gerald Perpustakaan
Onnin Osthen B. Jaunic @ Mohd. Raffie Bahagian Audit Dalaman
Ooi Ai Yee Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan
Oscar Dousin Fakulti Perniagaan, Ekonomi Dan Perakaunan
Osfian Bin Awang Tusin Fakulti Kejuruteraan
Othman Bin Ahmad Fakulti Kejuruteraan
Othman Bin Ismail Fakulti Sains Makanan Dan Pemakanan
Othman Hj Rawi Perpustakaan
Olidia Beatrice Benson Pusat Minda Lestari
Omar Krimat Bahagian Keselamatan
Oliver Paul Institut Penyelidikan Marin Borneo
Oswald Martin Bahagian Keselamatan