Direktori Kakitangan / Staff DirectoryPilihan Tapisan Melalui Huruf Pertama / Filter by First Letter Options

[ A ]  [ B ]  [ C ]  [ D ]  [ E ]  [ F ]  [ G ]  [ H ]  [ I ]  [ J ]  [ K ]  [ L ]  [ M ]  [ N ]  [ O ]  [ P ]  [ Q ]  [ R ]  [ S ]  [ T ]  [ U ]  [ V ]  [ W ]  [ X ]  [ Y ]  [ Z ]  Pilihan Carian Katakunci / Keyword Search Options

Nama / By name
 atau / or
Jabatan / By department


Filter result for name beginning with 'T'

Total: 39
Name Department / Faculty
Taipin Bin Gadoit Fakulti Sains Dan Sumber Alam
Talib Bin Abdullah Shani Pusat Perumahan Pelajar Dan Hospitaliti
Tamrin Bin Amboala Fakulti Komputeran Dan Informatik
Tan Choon Keong Fakulti Psikologi Dan Pendidikan
Tan Soo Fun Fakulti Komputeran Dan Informatik
Tauffeck Bin Hj. Guntok Pusat Penataran Ilmu Dan Bahasa
Taufik Bin Abd Latif Pusat Penataran Ilmu Dan Bahasa
Teddy Marius Soikun Fakulti Kemanusiaan, Seni Dan Warisan
Tedylin Linus Jabatan Bendahari
Teoh Peik Lin Institut Penyelidikan Bioteknologi
Teong Khan Vun Fakulti Komputeran Dan Informatik
Terence Timothy Sibini Jabatan Bendahari
Tham Heng Jin Fakulti Kejuruteraan
Thani @ Shani Salehudin Fakulti Kejuruteraan
Thomas Ambau Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaraan
Thomas Bin G. Timin Jabatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi
Thomas Stefanus Pusat Kecemerlangan Pengajaran & Kualiti Akademik
Tiasim Baukah Jabatan Pendaftar
Timani Bin Kumin Pusat Instrumentasi Dan Perkhidmatan Sains
Tini Maizura Mohtar Fakulti Perniagaan, Ekonomi Dan Perakaunan
Tinius Bin Solunda Jabatan Hal Ehwal Pelajar
Tinyhanizam Binti Kula UMS Kampus Antarabangsa Labuan
Titien Irdianawaty Bt Dabal Pusat Persediaan Sains Dan Teknologi
Titilan Binti Milun Pusat Persediaan Sains Dan Teknologi
Tony Bin Kisun Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan
Tracy Olovia R. Liberatus Penerbit UMS
Tin Sabai Aung Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan
Tun Aung Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan
Teh Yong Guang Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan
Terence Junis @ Johnes Bahagian Keselamatan
Tracy James Malis Hospital Universiti Malaysia Sabah
Teruaki Yoshida Institut Penyelidikan Marin Borneo
Tan Bih Yuan Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan
Toh Pei Sung Fakulti Perniagaan, Ekonomi Dan Perakaunan
Tin Tin Thein Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan
Tan Choon Beng Pusat Pengurusan Data & Maklumat
Teuh Yoke Sim Hospital Universiti Malaysia Sabah
Toh Sie Hung Pusat Jaringan Industri Dan Komuniti
Taufiq Yap Yun Hin Pejabat Canselori