Direktori Kakitangan / Staff DirectoryPilihan Tapisan Melalui Huruf Pertama / Filter by First Letter Options

[ A ]  [ B ]  [ C ]  [ D ]  [ E ]  [ F ]  [ G ]  [ H ]  [ I ]  [ J ]  [ K ]  [ L ]  [ M ]  [ N ]  [ O ]  [ P ]  [ Q ]  [ R ]  [ S ]  [ T ]  [ U ]  [ V ]  [ W ]  [ X ]  [ Y ]  [ Z ]  Pilihan Carian Katakunci / Keyword Search Options

Nama / By name
 atau / or
Jabatan / By department


Filter result for name beginning with 'U'

Total: 10
Name Department / Faculty
Uail @ Andy Umbaris Pusat Perumahan Pelajar Dan Hospitaliti
Ubong Imang Fakulti Kemanusiaan, Seni Dan Warisan
Ulrika Dewi Patrick Andau Jabatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi
Urban John Arnold D' Souza Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan
Usamah Bin Mat Desa UMS Kampus Antarabangsa Labuan
Utoh Bin Dulim Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaraan
Ujin Bin Matjin Fakulti Perniagaan, Ekonomi Dan Perakaunan
Umi Hartina Binti Mohd Razali Fakulti Sains Makanan Dan Pemakanan
Usaman @ Usman Baalon Bahagian Keselamatan
Usliza Binti Usman Bahagian Keselamatan