Direktori Kakitangan / Staff DirectoryPilihan Tapisan Melalui Huruf Pertama / Filter by First Letter Options

[ A ]  [ B ]  [ C ]  [ D ]  [ E ]  [ F ]  [ G ]  [ H ]  [ I ]  [ J ]  [ K ]  [ L ]  [ M ]  [ N ]  [ O ]  [ P ]  [ Q ]  [ R ]  [ S ]  [ T ]  [ U ]  [ V ]  [ W ]  [ X ]  [ Y ]  [ Z ]  Pilihan Carian Katakunci / Keyword Search Options

Nama / By name
 atau / or
Jabatan / By department


PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMAJUAN PELAJAR

Total: 18
Name Designation
Adrianne G.Gilimon (N19) Pembantu Tadbir (P/O)
Colonius Bin Atang Penyelaras Komponen Kepimpinan Dan Kemasyarakatan, Pusat Kokurikulum Dan Pemajuan Pelajar
Dainah Binti Darudin (N19) Pembantu Tadbir (P/O)
Datu Tumanggong @ Abdul Shaad Bin Datu Manong (N44) Penolong Pendaftar Kanan
Dico Pamin (N19) Pembantu Tadbir (P/O)
Dionysia Dulipat (N22) Pembantu Tadbir (P/O) Kanan
Eng Hwa Chang @ Norhayati Abdullah (N29) Setiausaha Pejabat
Hasnol Bin Noordin Pengarah Pusat Ko-kurikulum Dan Pemajuan Pelajar, Universiti Malaysia Sabah
Jurry Foo @ Jurry Bt. F. Michael Timbalan Pengarah (Akademik) Pusat Kokurikulum Dan Pemajuan Pelajar
Mazrul Bin Madarin (JA29) Penolong Jurutera
Mohd Aiyyman Shah Johny Abdullah @ David (N19) Pembantu Tadbir (P/O)
Mohd Alwi Osman (N41) Penolong Pendaftar
Mohd Marwanshah Bin Ahmad (N1) Pembantu Am Pejabat (KUP)
Mohd. Nazier Bin Mat (N26) Ketua Pembantu Tadbir (P/O)
Norasekin Binti Angli (N29) Penolong Pegawai Tadbir
Nurul Shahira Binti Salleh (N19) Pembantu Tadbir (P/O)
Pathmanathan A/l Suppiah Timbalan Pengarah (Pemajuan Pelajar)
Rosli Bin Sareya Penyelaras Komponen Kebudayaan Dan Kesenian, Pusat Kokurikulum Dan Pemajuan Pelajar